+30 22510 31077, +30 22510 30900 info@aegeanrecycling.gr

Υπηρεσίες

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. απλώνεται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες ανακύκλωσης που είναι εγκεκριμένες στην Ελλάδα. Έτσι όλα τα είδη που περιγράφονται στην Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι δυνατόν να συλλεχθούν, ν’ αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν στο χώρο μας ή και να προωθηθούν σε άλλες εταιρίες διαχείρισης.

Πιο αναλυτικά, στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. λειτουργούν τα παρακάτω ρεύματα ανακύκλωσης ή επεξεργασίας αποβλήτων.

α. Aνακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)

Η εταιρία συμβλήθηκε με την ΕΔΟΕ, την αρμοδία αρχή για την ανακύκλωση οχημάτων, από το 2007. Εκτοτε έχουν οδηγηθεί προς ανακύκλωση 6.000 οχήματα κάθε είδους από τρακτέρ μέχρι φορτηγά και ιδιωτικά ΙΧ. απαλλάσσοντας έτσι το νησί της Λέσβου, κατά κύριο λόγο και της Λήμνου σε μικρότερη κλίμακα, από τόνους επικίνδυνων αποβλήτων.

Όμως τα αυτοκίνητα για εμάς δεν είναι ένα σκουπίδι αλλά ένα σύνολο από χρήσιμα υλικά όπως σίδερα, ηλεκτρικούς συσσωρευτές , λάστιχα, καλώδια, μηχανές κλπ.

Η διαδικασία ανακύκλωσης ενός οχήματος ξεκινάει από την απορρύπανσή του (αφαίρεση μπαταρίας, υγρών φρένων, υγρών ψυγείου, φρέον air-condition, λαδιών, φίλτρων λαδιού) την διάλυσή του και την προώθηση κάθε είδους στο αντίστοιχο ρεύμα ανακύκλωσης. Μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή σε κάθε βήμα λόγω της επικινδυνότητας των υλικών που διαχειριζόμαστε.

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να απασχολήσει 2 εργάτες για 3 ώρες.

β. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε.

Η συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ξεκίνησε το 2008 και οι ποσότητες των αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα από την εταιρία φτάνουν τους 7.000 τόνους.

Ένα καθόλου μικρό νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι αρκετά από αυτά τα είδη βρίσκονται παρατημένα στα φαράγγια και τις χωματερές ενώ τα υλικά αυτά είναι μεγάλες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος κυρίως λόγω των υγρών που περιέχονται στα μοτέρ των ψυγείων (CFC, χλωροφλοράνθρακες, λάδια) και στους πυκνωτές που βρίσκονται στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Η διαδικασία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ περιλαμβάνει 3 στάδια :

1) Απορρύπανση. Μια διαδικασία που γίνεται χειρονακτικά και περιλαμβάνει αφαίρεση υλικών ειδικής διαχείρισης (επικινδύνων και μη επικινδύνων πχ εξωτερικά καλώδια, πλακέτες, πυκνωτές, μελάνια, τόνερ, κεραμικές εστίες, λαμπτήρες κλπ)

2) Διάλυση. Εδώ γίνεται η επεξεργασία των ήδη απορρυπασμένων συσκευών με διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών. Τα υλικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες α. χρήσιμα υλικά (σίδερο, πλαστικά, μέταλλα) β. σε υλικά προς απόρριψη και γ. υλικά προς περαιτέρω μηχανική επεξεργασία (πλακέτες απορρυπασμένες, ακαθάριστα μέταλλα, εσωτερικά καλώδια)

3) Μηχανική επεξεργασία των υλικών ανάκτησης με σκοπό την καθαρότητα των υλικών και την καλύτερη αξιοποίησή τους.

γ. Ανακύκλωση παλαιών ελαστικών

Παρόλο που η συνεργασία με την ΕΚΟΑΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. ξεκίνησε το2009 μέχρι σήμερα έχουν αποθηκευτεί και προωθηθεί στην εταιρία διαχείρισης περίπου 2.500 τόνοι ελαστικών. Η ανακύκλωση τους είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία για το ελαστικό περιέχει επίσης πολλά μεταλλικά στοιχεία και δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή στο νησί μας.

Οι ποσότητες που συλλέγει η εταιρία αποθηκεύονται και αποστέλλονται στο φορέα διαχείρισης που θα τα ανακυκλώσει και θα διαθέσει το τρίμα ελαστικού και τα μέταλλα πάλι στην αγορά.

δ. Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα είδος αποβλήτων κυρίως λόγο των συστατικών που περιέχουν στα υγρά τους. Το κάδμιο, το νικέλιο, το λίθιο και τα άλλα βαρέα μέταλλα είναι καταστροφικά όταν μένουν στο περιβάλλον και είτε μολύνουν τα νερά είτε περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Η συνεργασία της εταιρίας με τους αρμόδιους φορείς ΣΙΔΕΣΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣ Α.Ε. έχει ξεκινήσει από το 2006 και 2010 αντίστοιχα και οι ποσότητες που έχουν παραδοθεί είναι 990 συσσωρευτών και 17 τόνοι μπαταριών.

Η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών δεν γίνεται από την εταιρία μας η οποία όμως έχει άδειες πανελλαδικής εμβέλειας για συλλογή και αποθήκευση με τελικό αποδέκτη τις αδειοδοτημένες εταιρίες που κάνουν διαχείριση.

ε. Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας

Η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης Ε.Ε.Α.Α. άρχισε από το 2011 με το ρεύμα γυαλιού προερχόμενα από καταστήματα (ταβέρνες, ξενοδοχεία, καφέ κλπ) και μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 370 τόνοι γυαλιού.

Από το 2013 η συνεργασία με την ΕΕΑΑ επεκτάθηκε και σε άλλα ρεύματα ανακύκλωσης και η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ δημιούργησε κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Από την συνεργασία αυτή έχουν συλλεχθεί – διαλεχθεί και προωθηθεί για ανακύκλωση οι εξής ποσότητες: χαρτί-χαρτόνι 2.708 tn, πλαστικό pet 252 tn, πλαστικό HDPE 110 tn, πλαστικό φίλμ 245 tn, γυαλί 188 tn, αλουμίνιο 45 tn, τετραπάκ 26 tn, πλαστικά λοιπές συσκευασίες 81 tn, λευκοσίδηρος συσκευασίας 142 tn, πλαστικά μη συσκευασίες 75 tn.

H διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ξεκινά με την παραλαβή του υλικού από τους μπλε κάδους και τη ζύγισή του. Ακολουθεί ο διαχωρισμός (με χειροδιαλογή) του υλικού που κινείται πάνω σε ταινίες μεταφοράς. Εκεί τα διαφορετικά είδη οδηγούνται σε διαφορετικούς κάδους ανά είδος και στη συνέχεια σε πρέσα που τα διαμορφώνει σε πακέτα προς φόρτωση. Το υπόλειμμα που προκύπτει και είναι σκουπίδια καταλήγει στο ΧΥΤΑ.

στ. Ανακύκλωση σιδηρούχου και μη σιδηρούχου μεταλλικού σκραπ

Τα υλικά έρχονται στην εταιρία ως ακαθάριστα σίδερα – μέταλλα, διαχωρίζονται σε διαφορετικά είδη (σίδερα, αυτοκίνητα, μέταλλα, κλπ ) που μετά πακετοποιούνται ή φορτώνονται χύδην και αποστέλλονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες εμπορίας σκραπ. Τελικός αποδέκτης είναι οι χαλυβουργίες. Οι προμηθευτές της εταιρίας μας είναι πλανόδιοι συλλέκτες, ιδιώτες (που αποσύρουν είτε σίδηρα –μέταλλα από οικοσκευές, είτε σκραπ, είτε οχήματα) η ΔΕΗ, οι Οργανισμοί του Δημοσίου, οι Δήμοι αλλά και ο Ελληνικός Στρατός μέσω της συμμετοχής της εταιρίας μας σε διαγωνισμούς εκποίησης υλικών.

ζ. Ανακύκλωση καλωδίων

Όλα τα καλώδια ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης (ηλεκτρικές συσκευές, κατεδαφίσεις, αυτοκίνητα κλπ) προωθούνται για περεταίρω μηχανική επεξεργασία από εργάτες του εργοστασίου μας από την οποία προκύπτει το μέταλλο που περιέχουν (χαλκός).
Τα καλώδια περνούν πρώτα από αποφλοιωτή καλωδίων στον οποίο διαχωρίζεται το εξωτερικό περίβλημα (πλαστικό) και το περιεχόμενο πηγαίνει σε άλλα μηχανήματα τα οποίο θρυμματίζουν και διαχωρίζουν το μέταλλο που περιέχουν.

η. Διαχείριση ειδικών απόβλητων

Απόβλητα από τις προσφυγικές ροές

Τα υλικά που αφήνουν πίσω τους οι προσφυγικές ροές ποικίλουν. Μπορεί να είναι κουβέρτες, ρουχισμός, σωσίβια, βάρκες πλαστικές, βάρκες ξύλινες, μηχανές σκαφών κλπ. Στο εργοστάσιο τα υλικά αυτά έρχονται ανακατεμένα, ζυγίζονται, διαχωρίζονται από τα σκουπίδια και πακετοποιούνται προς περαιτέρω διαχείριση (πλύσιμο κουβερτών προς επαναχρησιμοποίηση, αναζήτηση τρόπου ανακύκλωσης βαρκών, σωσιβίων, ανακύκλωση ρουχισμού κλπ.)

Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί και οδηγηθεί προς ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση 25 τόνοι ρουχισμού και κουβέρτες. Έγινε διαχωρισμός, πλύσιμο των κουβερτών σε επαγγελματικά πλυντήρια και σήμερα είναι έτοιμες για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης συλλέχθηκαν 3 τόνοι σωσιβίων (2000 τεμ. περίπου) και 15 πλαστικές βάρκες μήκους 6 μέτρων. Τα υλικά αυτά διαχωρίστηκαν, πακετοποιήθηκαν και αποθηκευτήκαν προς περαιτέρω διαχείριση.

Επίσης χρησιμοποιόντας δικά της φορτηγά και μηχανήματα η εταιρία συνέβαλε στην ανάσυρση – διάλυση και ανακύκλωση 6 μισοβουλιαγμένων σιδερένιων σκαφών στις ακτές του νησιού, συνολικού βάρους 70 τόνων, υποβοηθώντας το έργο του Δήμου Λέσβου.